Menno Wilmans

Een provincie voor iedereen

Er ontstaat in ons land een steeds grotere kloof tussen arm en rijk. Zijn straks alle laagbetaalde banen in een flex- of ZZP-contract gegoten? Zijn de woningen in onze provincie nog alleen betaalbaar voor rijke mensen? Het gaat helaas wel die kant op. Dat drijft mij om hier tegen te strijden. Daarom ben ik kandidaat voor de provincie Noord-Holland. Om op te komen voor een leefbare provincie die voor iedereen betaalbaar is en blijft. Want mopperend aan de kant blijven staan of afgeven op de elite lost niks op.

Resultaat gericht

Het is belangrijk om in de politiek na te denken over visies en richting te geven. Maar als visies niet concreet worden, heb je iets gemaakt voor een bureaula. Daarom ben ik in mijn raadsperiode in Landsmeer met concrete voorstellen gekomen. Zo heb ik er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de hondenbelasting is afgeschaft, dat de eigen bijdrage in de WMO-zorg is verlaagd en dat er gratis regentonnen voor de Landsmeerders zijn. Op die manier heb ik Landsmeer wat eerlijker en wat duurzamer gemaakt. Dat wil ik ook graag in de provincie doen.

Waarvoor maak ik me sterk in de provincie

  • Er moeten meer woningen komen. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning. Het is bijvoorbeeld belachelijk dat jongeren zo lang bij hun ouders thuis moeten wonen.
  • Ons waardevolle veenweidegebied moet behouden blijven. Het geluid van de grutto in het voorjaar, geeft mij het gevoel dat ik weer thuis ben in Landsmeer.
  • De provincie moet worden klaargestoomd voor de toekomst door over te gaan op meer alternatieve energie. Met bijvoorbeeld meer windmolens als mensen dat in hun omgeving willen. Zo is Landsmeer met vier windmolens al energieneutraal.